1 stk stakkels lille Peter krus 100kr

1 stk stakkels lille Lise krus 100kr

1 stk hvaffornoget krus 100kr

1 stk stakkels lille Søren krus 100kr